COORDINADORA DEL
VOLUNTARIAT D’OSONA

ASHES forma part del grup impulsor de la Coordinadora de Voluntariat d’Osona. Des dels seus inicis ASHES ha estat acompanyant i treballant per tal que la Coordinadora doni veu a les entitats d’Osona i pugui complir amb la finalitat de promocionar i fomentar el voluntariat a la comarca.

Per tal de fer-ho possible actualment formem part activament en dos dels projectes que es duen a terme des de la Coordinadora:

  • Punt Voluntariat
  • Projecte Escola solidària

Joan Redorta, President ASHES

DESCARREGAR LES MEMÒRIES

2016

2017

2018

2019

2020