ESPAIS SOCIALS

El projecte dels Espais Socials es crea a partir de la detecció de necessitats de les persones grans relacionades amb la soledat no desitjada i l’aïllament social. El projecte es desenvolupa en dos locals a la ciutat de Vic, i prenen el nom del barri on estan situats. L’Espai Social «El Montseny» i l’Espai Social de «l’Horta Vermella».

La finalitat dels Espais Socials és la inclusió i participació social de les persones grans en la comunitat, mitjançant activitats, suport, assessorament i acompanyament.

Els Espais Socials són un recurs més de la ciutat, on per la seva naturalesa socialitzadora permeten que les persones estableixin vincles tant amb els professionals com entre elles. El vincle amb els professionals permet realitzar una bona prevenció de situacions de risc i detectar necessitats no cobertes.

Els Espais socials tenen un valor afegit que els diferencia dels casals tradicionals, i és quelcom relacionat amb els vincles i el benestar emocional de les persones que hi assisteixen.

Els professionals que hi treballem, acompanyem a les persones, vetllem per la seva qualitat de vida, potenciem les xarxes socials dins i fora dels Espais, a més de totes les activitats relacionades amb el manteniment de l’autonomia personal i social.

Espai Social

«EL MONTSENY»

Obert de dilluns a divendres de 15h a 19h
Carrer Centelles 1, Vic
Telèfon contacte: 93.886.31.73 / 747.85.09.23

ACTIVITATS:

 • Taller de memòria
 • Lectoescriptura
 • Manualitats
 • Estimulació física
 • Taller de càlcul mental
 • Xerrades
 • Participació en activitats comunitàries
 • Activitats intergeneracionals

Espai Social

«EL MONTSENY»

Obert de dilluns a divendres de 15h a 19h
Carrer Centelles 1, Vic
Telèfon contacte: 93.886.31.73 / 747.85.09.23

ACTIVITATS:

 • Taller de memòria
 • Lectoescriptura
 • Manualitats
 • Estimulació física
 • Taller de càlcul mental
 • Xerrades
 • Participació en activitats comunitàries
 • Activitats intergeneracionals

Espai Social

«L’HORTA VERMELLA»

Obert de dilluns a divendres de 16h a 20h
Carrer Carrasco i Formiguera 26, Vic
Telèfon de contacte: 93.886.31.73 / 747.85.66.35

ACTIVITATS:

 • Taller de mitja
 • Taller de memòria
 • Taller d’informàtica i aplicacions mòbil
 • Activitats intergeneracionals
 • Activitats lliures: Domino, Rummikub

DESCARREGAR LES MEMÒRIES

2016

2017

2018

2019

2020