Mesures Penals Alternatives

Col·laboració amb els programes de treballs en benefici de la comunitat de la direcció general d’execució penal a la comunitat i justícia juvenil del departament de justícia.

Aquesta mesura pretén que la persona infractora repari simbòlicament el dany ocasionat a la comunitat, que es responsabilitzi de les seves accions i les pugui confrontar amb la resposta penal, que faci una acció positiva per a la comunitat, revaloritzant la seva autoimatge i descobrint el sentit i la utilitat dels serveis que tenen una dimensió social per a la comunitat.

DESCARREGAR LES MEMÒRIES

2016

2017

2018

2019

2020