Manifest del Consell de la Gent Gran de Catalunya

El maltractament es un problema social generalitzat que pot afectar a una persona independentment de la seva classe social o del seu entorn de residència i que afecta majoritàriament a la població femenina. Es un problemàtica oculta ja que en moltes ocasions es produeix dins de la llar i no es manifesta exteriorment.

En aquest 2023 volem sensibilitzar-nos en la PREVENCIÓ.

La prevenció és el conjunt d’accions dirigides a sensibilitzar la ciutadania en general per evitar o reduir la incidència de la problemàtica dels maltractaments a les persones grans. Si reduïm els factors de risc, dificultarem la normalització social dels maltractaments.

Cap maltractament no és justificable ni tolerable.

La difusió i sensibilització a la població general té com a objectiu visibilitzar el fenomen dels maltractaments vers les persones grans, i promoure el bon tracte.


Volem animar a les persones que pateixin algun tipus de maltractament o abús (ja sigui psicològic, econòmic, de desatenció, físic o sexual) que ho comuniquin, així com també si ho detecten o en tenen sospita els familiars, amics o veïns. La policia, la fiscalia o els serveis socials són les vies per poder ajudar a una persona que, per les seves condicions, està en la majoria dels casos totalment indefensa.


Cal gent gran activa per posar-se al davant de les associacions, per liderar-les i donar la veu d’alerta a les administracions per que siguin sensibles davant d’aquestes circumstàncies.


Comença a ser visible en la nostra societat una forma silenciosa del maltractament: la sobrecàrrega de responsabilitats familiars que han d’assumir els avis, en un moment que hauria de ser de tranquil·litat i atenció per a un mateix. Aquesta situació els provoca un sobreesforç físic i emocional.

En un altre vessant, les famílies cuidadores sovint han d’afrontar una manca de coneixements, d’informació i d’estratègies per dur a terme la cura de les persones grans amb dependència, ja sigui física o psíquica (dèficits cognitius). No totes disposen d’ajudes tècniques, de mitjans adients i, en la majoria dels casos, de suport emocional. Una situació amb aquestes característiques provoca que l’atenció que es presta a la persona gran sigui (involuntàriament) inadequada, que el nivell d’estrès en les persones cuidadores sigui elevat, que aparegui la intolerància i es disparin les crisis familiars. Tot això pot provocar situacions d’abús i de maltractaments, de la qual cosa es desprèn que cal cuidar el/la que cuida.


Es previsible que les noves generacions en arribar a grans, a causa d’un major nivell de coneixements, d’informació i de renda, juntament amb la instauració d’una xarxa més sòlida de serveis socials i de salut, podran disposar de dispositius adients que els permetin millorar la seva qualitat de vida. Però conjuntament i per una gran varietat de qüestions, com les diferències culturals, pensions insuficients, processos migratoris, etc. tindrem situacions on el maltractament estructural o social és molt rellevant i esdevé l’origen de gran part dels tipus de maltractament que s’experimenten en el terreny més personal.


Els prejudicis, les conductes d’abús de poder, la manca de respecte, el desconeixement, les dificultats per tenir accés als serveis de salut i els serveis socials, entre d’altres, son factors a tenir en compte per no generar discriminacions en grups socials.


La discriminació per edat (edatisme) també és present en els estereotips negatius que s’apliquen a la vellesa.
També és molt important, com a sistema de detecció, prestar atenció a l’evolució de la modificació de les capacitats cognitives. Moltes vegades les persones grans que pateixen maltractament tenen algun tipus de demència associada a una pèrdua de capacitat cognitiva.

Barcelona, 15 juny 2023

Comissió Maltractaments Gent Gran